logo  

Ullensaker
Menighet

 


Forsiden
Program våren 2024
Historietime
Temasider
Nyttige linker
Stat - Kirke
Gave med skattefradrag
Veibeskrivelse

Påsken - Livets fest Hva er Frikirken Kirkens kurs Gnostiske evangelier

Kirkens kurs.

Skal en orienteringsløper nå fram til det rette målet, må han bruke kart og kompass. Men skal han orientere kartet rett for å nå målet, må han ikke bare vite hvor han til enhver tid er under løpet, men også være klar over utgangspunktet, altså hvor han startet.

Jeg ønsker å være radikal. Og jeg ønsker å tjene i en radikal menighet og et radikalt kirkesamfunn. Men for meg betyr det en kirke som stadig går tilbake til sine røtter, som ikke flyter med strømmen og blir offer for alle trender og moteriktige meninger i kirkeliv og samfunnsliv.

Ordet ”radikal” kommer av det latinske ”radix” som betyr å gå til roten. Og når jeg drømmer om et radikalt liv i en radikal kirke, ser jeg for meg en kirke som stadig søker tilbake til kirkens røtter, nemlig den apostoliske tro slik vi har fått den overlevert i den Hellige Skrift og slik kirkefedrene tok vare på denne hellige arv.

Da Martin Luther og de øvrige reformatorene tok kampen opp mot det de så som villfarelser i kirken, viste de en radikal og uredd holdning. Også de som i sin samvittighet så seg bundet til å bryte med statskirken og danne Den Evangelisk Lutherske Frikirke, var uredde og radikale. Reformatorene ville ikke finne opp noe nytt, men ønsket kirken tilbake til apostolisk tro og tradisjon.

En kirke som ønsker å stå fram i tiden og utfordre mennesker til tro og liv, vinner ingenting på å tilpasse forkynnelsen til religiøs terapeutisk retorikk. Og den vil i lengden virke lite interessant på mennesker på leting etter det tidløse, den hellige, treenige Gud som er fra evighet og til evighet.

En radikal kirke er en kirke som vet hvor løpet startet, og som derfor orienterer seg ut fra det.

Det er fristende å tilpasse forkynnelse og gudstjenesteliv etter det som synes gangbart i øyeblikket. Men i lengden svekker det kirken som helhet. Å forkynne i tidens språk for mennesker av i dag, er viktig. Og det må vi stadig arbeide med. Men enda viktigere er det å være så radikale at vi ikke glemmer våre røtter i den apostoliske tradisjon. Dette er noe som vi både som luthersk frikirke og som lokalmenighet stadig må arbeide med. Vi ønsker å bevisstgjøre oss og alle som besøker Ullensaker Frikirke på Nordkisa på denne tradisjon og la det få prege vårt gudstjenesteliv og vårt fromhetsliv. Vi har vært svært individorientert på godt og vondt i norsk fromhetsliv. Det var å ønske at bevisstheten om at vi er et folk på vandring mot et mål som en del av den verdensvide kirke, stadig måtte få større innpass blant oss.

Helge Utaker