logo  

Ullensaker
Menighet

 


Forsiden
Program våren 2024
Historietime
Temasider
Nyttige linker
Stat - Kirke
Gave med skattefradrag
Veibeskrivelse

Påsken - Livets fest Hva er Frikirken Kirkens kurs Gnostiske evangelier

Hva er Frikirken?

Vi får nå og da spørsmål om hva som er spesielt ved Frikirken, for eksempel i forhold til statskirken, eller Den norske kirke, som er denne kirkes offisielle navn.

Litt historie
Det var en del unge mennesker som rundt 1870 årene, hadde mistet tålmodigheten over hvor prestestyrt og statsstyrt statskirken var. De ivret for blant annet å få innført menighetsråd og andre reformer i kirken, men måtte gi opp. De begynte da å studere Bibelen og de lutherske bekjennelseskrifter, og ble overbevist om at stat og kirke var to ulike størrelser. At staten skulle styre i kirken, kunne de ikke finne noe hjemmel for .Derfor dannet de i 1877 en evangelisk luthersk fri kirke hvor troens folk skulle ha styringsrett, velge sine ledere og kalle sine prester.

Frikirkens basis
Frikirken ble altså til i vårt land som en luthersk bekjennelseskirke som ønsker å fremme det vi forstår med bibelsk kristendom. Det betyr at Guds Ord forkynnes i sin fylde som lov og evangelium, det betyr en menighet hvor vi får bringe våre barn til dåpen slik at de ved Guds nåde og menighetens omsorg får vokse opp i den kristne forsakelse og tro. Det betyr en menighet hvor vi får motta syndenes forlatelse gjennom nattverdens sakrament og hvor vi i menighetsfellesskapet bekjenner vår tro på den hellige, treenige Gud. Vi ønsker en forkynnelse som tar Bibelen på alvor og som ser på Bibelen som den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv. Vi ønsker å holde fram Bibelens hovedanliggende: At de hellige skrifter gir visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. I en læremessig forvirret tid ønsker vi å stå for en sann og sunn troslære i forkynnelse og undervisning. Og vi rekker hånden ut til alle som ønsker å stå sammen med oss i dette.

Den synlige kirke
Vi kan ikke granske ”hjerter og nyrer” når det gjelder troens folk Men kirken står fram i hele verden som et gudstjenestefeirende fellesskap. Slik også i Frikirken på Nordkisa. Vi har gudstjeneste normalt annenhver søndag, de søndagene det ikke er gudstjeneste i Furuset kirke. På den måten har området gudstjeneste så godt som hver søndag.
Men Frikirken på Nordkisa dekker nok et større område enn selve bygda. Vi regner Nannestad, Eidsvoll og østover mot Nes også som områder hvor folk kommer til gudstjeneste i Frikirken.

Velkommen
Vi ønsker alle velkommen til våre gudstjenester. Vi ønsker å være en åpen kirke med lave terskler hvor alle uansett stand og stilling og livssituasjon skal føle seg velkommen og inkludert. Har du spørsmål om kirke, menighet eller andre ting du måtte lure på, kan du bruke e-post adressen under.

frikirken@nordkisa.no

Helge Utaker