logo  

Ullensaker
Menighet

 


Forsiden
Program våren 2019
Historietime
Temasider
Nyttige linker
Stat - Kirke
Gave med skattefradrag
Veibeskrivelse

Gaver med skattefradrag til Ullensaker Frikirke.

Alle kan få skattefradrag for gaver til Ullensaker Frikirke. Dette gjelder både kontante gaver og gaver overført til konto. Hver skatteyter får fradrag for maksimalt kr. 30000,- pr. år (Satsen justeres normalt hvert år, kr. 30000,- er satsen for 2017). Minstebeløp for innrapportering er kr. 500,- til hver organisasjon som mottar gaver.
Kontante gaver som skal gi skattefradrag må ha eget bilag i regnskapet signert av både giver og kasserer (Ta kontakt med kasserer i hvert enkelt tilfelle).
Tips til ektefeller som gir mer enn kr. 30000,- totalt: Fordel gavene på begge ektefellene.

Giver må gi personopplysninger (se nedenfor) til kasserer.
Innrapportering til skattemyndighetene ordner vi.
Gaver sendes til kontonummer: 9235.16.86792

Ullensaker Frikirke må ha følgende personopplysninger for innrapportering til skattemyndighetene.

Fornavn

 

Mellomnavn

 

Etternavn

 

Personnummer (11 siffer)

 

Adresse

 

Postnummer

 

Poststed

 

Skattekommune

 

Kontonummer gavene overføres fra
(Oppgis ikke til skattemyndighetene.
Kun til hjelp for kasserer)

 

Du kan enten printe dette arket, fylle det ut og sende/levere det til undertegnede eller bare sende den samme informasjonen på ePost til einar.inge@nordkisa.no

Mvh. Ullensaker Frikirke
v/ Einar Inge Ellingsen (kasserer)
    Jarenvegen 5
    2055 Nordkisa
    ePost: einar.inge@nordkisa.no

 

Klikk her for utskriftsvennlig versjon.