logo  

Ullensaker
Menighet

 


Forsiden
Program våren 2018
Historietime
Temasider
Årsmøtepapirer 2017
Nyttige linker
Stat - Kirke
Gave med skattefradrag
Veibeskrivelse

Årsmøtepapirer 2017

ÅRSMØTE - 28.02.2017
- FORELØPIG OVERSIKT
- INNKALLINGEN ER IKKE KLAR ENDA

 

Det innkalles herved til menighetens årsmøte tirsdag 28. februar kl.19,00 i Frikirken.

Til behandling foreligger følgende saker:

- FORELØPIG AGENDA:

1.  Godkjenning av innkallingen.

2.  Valg av møteleder, referent + 2 til å signere referatet.

3.  Årsmelding 2016.

4.  Regnskap 2016.

5.  Budsjett 2017.

6.  Valg (mer informasjon kommer snart).

7.  Innkomne saker.

 

Klikk her for å laste ned årsmeldingen 2016 (Kommer snart)
Klikk her for å laste ned regnskap 2016, revidert og signert (Kommer når det er ferdig revidert)
Klikk her for å laste ned regnskap 2017 inkludert budsjett 2017 (Kommer når årsmøtet er avholdt)
Klikk her for å laste ned referat fra årsmøtet (28.02.2017) (Kommer når årsmøtet er avholdt og referat signert)

Papirer fra tidligere årsmøter:
Årsmøtepapirer 2017 Årsmøtepapirer 2016