logo  

Ullensaker
Menighet

 


Forsiden
Program høsten 2018
Historietime
Temasider
Årsmøtepapirer 2017
Nyttige linker
Stat - Kirke
Gave med skattefradrag
Veibeskrivelse

Årsmøtepapirer 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE - 15.03.2016

 

Det innkalles herved til menighetens årsmøte tirsdag 15. mars kl.19,00 i Frikirken.

Til behandling foreligger følgende saker:

 

1.  Godkjenning av innkallingen.

2.  Valg av møteleder, referent + 2 til å signere referatet.

3.  Årsmelding 2015.

4.  Regnskap 2015.

5.  Budsjett 2016.

6.  Valg:      A: Kasserer, Einar Inge Ellingsen er foreslått.

B: Revisorer, Hans Olav Furuseth og Mari-Hilde Vilberg er foreslått.
C: Menighetsrådet: Sidsel Lauten og Håkon Halvorsen 2 års periode.

D. Valgt av nestleder: Anne Johannessen er foreslått.

7. Vedlikehold av kirkebygget.

 

Klikk her for å laste ned årsmeldingen 2015
Klikk her for å laste ned regnskap 2015, revidert og signert
Klikk her for å laste ned regnskap 2015 inkludert budsjett 2016
Klikk her for å laste ned referat fra årsmøtet (15.03.2016)

Papirer fra tidligere årsmøter:
Årsmøtepapirer 2017 Årsmøtepapirer 2016